Prezentace z akcí

 • CIVINET - 3. ČESKO – SLOVENSKÁ KONFERENCE ,,PLÁNY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY - AKTUÁLNÍ TÉMATA'', Olomouc 23. - 24. 5. 2017
 1. PUMM aktuální témata, MD, p.Sedmidubský
 2. Praktické zkušenosti z naplňování SUMP v ČR, CDV, v. v. i., p.Sperat
 3. SUMPy na Slovensku, MDV, SR, p.Tóth
 4. IROP - aktuální-stav, MMR, p.Vlček, p.Kubeš
 5. Městská agenda pro EU + PUM, MMR p.Kubeš, p.Vlček
 6. Podpora čisté mobility, MŽP p.Kepka
 7. Platforma městské mobility, CDV, v. v. i., p.Martinek
 8. Dobrodružství plánu udržitelné mobility, Přerov, p.Horký
 9. Plán udržitelné městské mobility, Olomouc, p.Luňáček
 10. Polaď Prahu, plán udržitelné mobility Prahy a okolí, p.Mach
 11. Územní generel dopravy + plán udržitelné mobility Žilina, p.Slebodnik
 12. Generel dopravy města Zlín, p.Říha, p.Kočí
 13. PUMMO z pohledu zpracovatele, CDV, v. v. i.,p.Tögel, p.Sperat
 14. Průzkumy dopravního chování jako zdroje dat, CDV, v. v. i., p.Tögel
 15. Dopravní modely v SUMP, CDV, v. v. i., p.Ondráčková