Kto sme

tym  tym2

CIVINET Česká a Slovenská republika predstavuje sieť miest, regiónov a ďalších partnerov venujúcich sa téme udržateľnej mobility z Českej a Slovenskej republiky. Sprostredkúva dobrú prax z oblasti udržateľnej dopravy, ktorá bola testovaná a realizovaná vybratými európskymi mestami v rámci programu „CIVITAS“. Program CIVITAS za dobu svojej existencie podporil už viac ako 800 inovatívnych a prenositeľných riešení vo viac ako 60 mestách.
CIVINET Česká a Slovenská republika ponúka partnerstvo všetkým subjektom, ktoré sa aktívne zaoberajú udržateľným dopravným plánovaním a majú záujem svoje potreby a skúsenosti zdieľať. Je taktiež prostredníkom pre zapojenie a komunikáciu s národnými vládami a Európskou úniou.
CIVINET je sieťou miest so širokým záberom a ako jediná sieť v ČR a SR pokrýva celú oblasť udržateľnej, čistej a energeticky efektívnej mestskej dopravy. Špeciálnu pozornosť teda venuje nasledujúcim tematickým kategóriám:

  • Integrované plánovanie
  • Verejná hromadná doprava
  • Riadenie dopytu po doprave
  • Cyklistická a pešia doprava
  • Čisté vozidlá a palivá
  • Logistika a preprava tovaru
  • Parkovanie

Prierezovou témou pre roky 2014-2016 je integrované dopravné plánovanie a tvorba Plánov udržateľnej mestskej mobility (tzv. SUMP).