Sítě CIVINET ve světě

V Evropě funguje již 10 sítí CIVINET, které jsou postaveny na „jazykovém principu“. Náplň všech sítí CIVINET je tvořena se stejným cílem: zajistit městům dostatečné zázemí pro prosazování a realizaci udržitelné mobility a s ní spojená rámcová opatření. Jednotlivé sítě mezi sebou spolupracují jednak na evropské úrovni (výměna know-how v tématech Civitas a spolupráce na projektech), tak i na úrovni místních výměn (např. exkurze a stáže pro získání informací o systémových řešeních a konkrétních opatřeních). CIVINET Česká a Slovenská republika využívá do velké míry i těchto příležitostí.

Fungující sítě CIVINET v Evropě:

V současné době se připravuje založení těchto CIVINETů:

  • CIVINET Rumunsko