Sekretariáty sítí CIVINET pracovaly v Zábřehu na rozvoji vzájemné spolupráce

Sekretariáty sítí CIVINET se tento týden setkaly v chorvatském Záhřebu, aby zlepšili vzájemnou spolupráci a spolupráci s iniciativou CIVITAS. Třídenního CIVINET Fora se zúčastnilo sedm národních sítí, mezi nimi i CIVINET Česká a Slovenská republika. Program zahrnoval diskuzi nad silnými a slabými stránkami jednotlivých sítí, sdílení úspěšných příběhů, zkušeností, nápadů a rad k aktivitám sítí, profesionální rozvoj a networking mezi sítěmi.

První den byl zaměřen na fungování jednotlivých sítí, jejich strategie, možnosti využití potenciálu a konkurenčních výhod.

Druhý den byl věnován úspěšným příběhům sítí CIVINET s organizovanými aktivitami, sdílení jejich zkušeností, nápadů a doporučení pro ostatní. Zároveň účastníci diskutovali to, jak mohou sítě CIVINET přispět k rozšíření komunity CIVITAS a rozvíjet a vylepšit vzájemnou spolupráci do budoucna. Na následné exkurzi představil Matija Vuger z Magistrátu města Záhřeb účastníkům plány na rozšíření pěších zón v Záhřebu s důrazem na brzké otevření nové pěší zóny v ulici „Vlaška“.

Poslední den setkání patřil přemýšlení o budoucnosti metodou World Café. Prostřednictvím strukturovaného rozhovoru účastníci diskutovali o tom, jak navázat lepší spolupráci s Iniciativou CIVITAS, kde vidí sítě CIVINET za pět let, a jak přilákat nové členy a partnery a jaké nabídnout služby.

Setkání organizoval Mobiel21 jako součást projektu CIVITAS Elevate a podpořil jej ODRAZ, sekretariát sítě CIVINET Slovinsko-Chorvatsko-SEE.


Sekretariáty sítí CIVINET pracovaly v Zábřehu na rozvoji vzájemné spolupráce