Prezentace z akcí

Seminář PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÉ MOBILITY - novinky a trendy,

Žilina 15. - 16. 11. 2018   

1. MDV SR, STAV MĚSTSKÉ MOBILITY VE SLOVENSKÝCH MĚSTECH, Tóth, Rozsár

2. MÚ ŽILINA, AKČNÍ PLÁN NÍZKOUHLÍKOVÉ MOBILITY MĚSTA ŽILINA A AKTIVITY NA PODPORU NÍZKOUHLÍKOVÉ MOBILITY, Slebodník

3. MÚ ŽILINA, AKTIVITY MĚSTA ŽILINA NA PODPORU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY, Vozárik

4. UNIVERZITA ZÁHŘEB, SOFTWAROVÝ NÁSTROJ PRO PLÁNOVÁNÍ    ELEKTRIFIKACE MĚSTSKÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY, Prof. Deur

5. TRANSFORMACE DOPRAVNÍHO SYSTÉMU MĚSTA MALACKY SMĚREM K UDRŽITELNÉ MOBILITĚ, Ondrovič

6. FGM AMOR, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A MĚSTSKÁ MOBILITA, Claus Köellinger

7. FGM AMOR, PRAKTICKÝ WORKSHOP, Claus Köellinger

 

SEMINÁŘ K VYBRANÝM TÉMATŮM SUMP,

Hradec Králové 11. - 14. 6. 2018                                                          

1. Úvodní prezentace CIVITAS PROSPERITY

2. Nástroj pro simulaci scénářů SUMP, E.Dani

3. Veřejný prostor - Tepelné ostrovy ve městech, P.Struha

4. Veřejný prostor v Hradci Králové,M.Maštálka

5. Využití veřejného prostoru, I.Rotaru

6. Komunikace a zapojení stakeholderů v Sint Niklaas, C.Hanssens

7. Komunikace a zapojení stakeholderů v Sint Niklaas,C.Hanssens

8. Komunikace a zapojení stakeholderů v SUMP, P.Auwerx+C.Hanssens

9. Politické a interní záležitosti, P_Auwerx, C_Hanssens

10. Politické a interní záležitosti, Sint Niklaas, C_Hanssens

CIVINET - 4. ČESKO – SLOVENSKÁ KONFERENCE ,,NÍZKOEMISNÍ ZÓNY'' a ,,SUMP, SUMF A FIREMNÍ PLÁNY MOBILITY '', Brno 25. - 26. 4. 2018

 1. Nízkoemisní zóny - úvodní prezentace, CDV, Zbyněk Sperat
 2. Nízkoemisní zóny z pohledu legislativy ČR,MŽP,Jana Šestáková
 3. Studie proveditelnosti zavedení nízkoemisní zóny na území Statutárního města Brna, SMB, Martin Ander 
 4. Zavedení nízkoemisní zóny ve městě Písku, CDV, Roman Čampula
 5. Aktivity mesta Žilina na podporu nízkouhlíkovej mobility+aktivity projektu SOLEZ, Mestský úrad v Žilině, Luboš Slebodnik
 6. Dobrá evropská praxe nízkoemisních zón a jejich technologická podpora, SOLEZ, Zuzana Švédová
 7. SUMP, SUMF a firemní plány mobility - úvodní prezentace, CDV, Zbyněk Sperat
 8. Plány udržitelné městské mobility - pohled MD ČR a vztah k OPD, MD ČR, Michal Ulrich
 9. Aktuálna situácia plánov mobility na Slovensku, MD SR, Vladimír Tóth
 10. Inštitucionálny plán udržatelnej mobility pre Mestský úrad v Banskej Bystrici, Mesto Banská Bystrica, Andrea Štulajterová
 11. Mobility management for companies and municipalities, Austrian Energy Agency, klimaaktiv mobil, Willy Raimund
 12. Město a jeho bariéry, Liga vozíčkářů, Adam Erben

Exkurze ,,Drážďany - inspirativní dopravní řešení a dopravně plánovací přístupy'', Drážďany, Německo 24. - 25. 10. 2017

1. Základní informace o městě z pohledu dopravy a mobility, Margit Haase

2. SUMP Drážďany, Kerstin Burggraf 

3. Mobility management, Kerstin Burggraf

CIVINET - 3. ČESKO – SLOVENSKÁ KONFERENCE ,,PLÁNY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY - AKTUÁLNÍ TÉMATA'', Olomouc 23. - 24. 5. 2017

 1. PUMM aktuální témata, MD, p.Sedmidubský
 2. Praktické zkušenosti z naplňování SUMP v ČR, CDV, v. v. i., p.Sperat
 3. SUMPy na Slovensku, MDV, SR, p.Tóth
 4. IROP - aktuální-stav, MMR, p.Vlček, p.Kubeš
 5. Městská agenda pro EU + PUM, MMR p.Kubeš, p.Vlček
 6. Podpora čisté mobility, MŽP p.Kepka
 7. Platforma městské mobility, CDV, v. v. i., p.Martinek
 8. Dobrodružství plánu udržitelné mobility, Přerov, p.Horký
 9. Plán udržitelné městské mobility, Olomouc, p.Luňáček
 10. Polaď Prahu, plán udržitelné mobility Prahy a okolí, p.Mach
 11. Územní generel dopravy + plán udržitelné mobility Žilina, p.Slebodnik
 12. Generel dopravy města Zlín, p.Říha, p.Kočí
 13. PUMMO z pohledu zpracovatele, CDV, v. v. i.,p.Tögel, p.Sperat
 14. Průzkumy dopravního chování jako zdroje dat, CDV, v. v. i., p.Tögel
 15. Dopravní modely v SUMP, CDV, v. v. i., p.Ondráčková

Seminář: Co přináší výzkum pro rozvoj udržitelné mobility ve městech,

Brno, 19.5.2016

 1. The benefits and limitations of ITS solutions
 2. DOPRAVNÍ KAMPAŇ „OBLÉKÁME HADA EDU“
 3. City of Graz – Gentle Mobiliy & Space for People
 4. German Speaking CIVINET
 5. Plán udržitelné městské mobility města Brna
 6. Co znamená Město s dobrou adresou?
 7. Aktivity mesta Žilina na podporu udržateľnej mobility
 8. Udržitelné dopravní plánování měst a rozvoj sítě CIVINET Česká a Slovenská republika
 9. Management mobility v evropských zemích
 10. SATELLITE support for CIVINETs
 11. Existence, relatedness and personal growth as motivators to participation in the Danish bike-to-work campaign
 12. Sustainable transport development in urban areas: WHAT should cities do and HOW should they do it?
 13. Public Transport and Parking Policy as the Main Pillars of Sustainable Transport Policy

Seminář udržitelné mobility ve městech, Žilina, 28.4.2016

 1. Ján Čelko - Výhľadové riešenie dopravnej infraštruktúry v meste Žilina - UGD ZA
 2. Ján Šimko - Súčasnosť a budúcnosť verejnej dopravy v Žiline
 3. Jaroslav Martinek - Mestá s doboru adresou
 4. Ľuboš Slebodnik - Aktivity mesta Žilina na podporu udržateľnej mobility v meste
 5. Marek Hirš - BIKEBOX - uschovné boxy
 6. Martin Bolo - S hadom na zebre
 7. Peter Kľučka a Michal Dekánek - Nástroje na podporu udržateľnej mobility v mestách
 8. Radek Rangelov - Mantis (stojany)
 9. Richard Staškovan - Stratégia tvorby a budovania integrovaného dopravného systému v ŽSK
 10. Richard Szabo, Jakub Harmadi - Eltodo (Parkovacie riešenia v mestách)
 11. Zbynek Sperat - CIVINET – podpora mestskej mobility v Čechách a na Slovensku

Seminář: Plány udržitelné městské mobility, Praha, 15. prosince 2015

 1. Konference k metodice SUMP
 2. Metodika SUMP – fáze A
 3. Metodika SUMP – fáze B Analytická část
 4. Metodika SUMP – fáze C
 5. Metodika SUMP – fáze D a E
 6. PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY BRNA ZKUŠENOSTI Z PŘÍPRAVY A TVORBA VIZE
 7. Komunikační strategie
 8. TIPY PRO PRŮZKUMY DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ
 9. Panelová diskuse
 10. Vymezení území intgrovaných strategií
 11. Typologie České republiky

Parkovací seminář PUSH PULL, 24. listopadu 2015

 1. 16 good arguments for parking management
 2. CORE FUNDING MECHANISM
 3. Parkování v ČR - příklad Brno
 4. Setting the framework for parking policy I
 5. Setting the framework for parking policy II
 6. Trendy v parkování, zahraniční příklady

Návštěva Sítě CIVINET České a Slovenské republiky ve městech Graz a Klagenfurt, 15. - 18. září 2015

 1. Mobility Management Mobility Centre
 2. Integrated cycling policy - Graz
 3. Program

CIVINET - Seminář v Žilině „Plány udržateľnej mestskej mobility“,

2. června 2015

 1. Analýza problémov a príležitostí Audit ADVANCE
 2. Plánovanie udržateľnej mestskej mobility
 3. Národná podpora udržateľnej mobility na Slovensku
 4. The SUMPs and JASPERS’ support for Local/Regional Transport Planning
 5. Územný generel dopravy s prvkami SUMP
 6. Plány udržateľnej mestskej mobility – koncept, proces, obsah a benefity
 7. Plán udržateľnej mestskej mobility mesta Košice
 8. Plány udržateľnej mestskej mobility
 9. Pozvánka a program

CIVINET - SEMINÁŘ „PLÁNY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY“,

Praha 1. června 2015

 1. Prezentace 1: Brůhová-Foltýnová: Úvod
 2. Prezentace 2: Snopek: Dopravní obslužnost v podmínkách ČR
 3. Prezentace 3: Riley: Transport Plans for Towns and Regions
 4. Prezentace 4: Zdravé město Litoměřice: Zapojování veřejnosti do strategického plánování
 5. Prezentace 5: Dostál: Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat
 6. Prezentace 6: Brůhová-Foltýnová: Diskuse
 7. Prezentace 7: Euring: Plánování udržitelné mobility ve městech ČR
 8. Prezentace 8: Jordová: Závěr
 9. Pozvánka a program

CIVINET Study Tour, Zurich, 12.-13.5. 2015

 1. Parking Policy
 2. Mobility Management in Zurich
 3. Program

CIVINET - 1. ČESKO – SLOVENSKÁ KONFERENCE INTEGROVANÉ PLÁNOVÁNÍ A PLÁNY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY,

Praha 30. března 2015

 1. Banská Bystrica planovanie UMM
 2. Brno ODMMB plán mobility
 3. Dresden SUMP VEP 2025plus
 4. MD OPD konference PUMM
 5. MMR-IROP udržitelná mobilita
 6. MPO NAP CM
 7. MZP udrž. mobilita
 8. Plány mobility na Slovensku 2015
 9. Plány mobility na Slovensku 2015
 10. Politika podpory udrž. mobility na Slovensku
 11. Představení CIVITAS-CIVINET
 12. Presentation Prague LTPs
 13. Presentation Urban Mobility EC 2015
 14. Program Konference MD 30.3.2015

CIVINET Česká a Slovenská republika - Exkurze v Ústí nad Labem,

19. března 2015

 1. Představení - CIVITAS - CIVINET
 2. Ústí nad Labem - exkurze - Městské dopravní plánovaní
 3. Generel udržitelné dopravy - přehled
 4. Generel udržitelné dopravy a Ústí nad Labem
 5. CIVITAS Archimedes v Ústí nad Labem
 6. Pozvánka a program

Exkurze Brno, 20. listopadu 2014

 1. Pozvánka na exkurzi: Inspirativní řešení v dopravě

Seminář Praha, 20. února 2014

 1. Představení iniciativy CIVITAS a CIVINET
 2. Zkušenosti města Brna se zapojením do prorgamu CIVITASu
 3. Činnost CIVINET Česká republika a Slovenská republika
 4. Síť k udržitelné mobilitě ve městech