Přeprava zboží
a logistika ve městě

civinet_uvod_05

Centra měst nejsou obvykle uzpůsobena požadavkům na přepravu zboží a nákladů v takovém rozsahu, který by pokryl náročné požadavky společnosti ve 21. století. Navíc je nákladní doprava spojena s výrazným zatížením životního prostředí ve městech (hluk, vibrace, znečištění ovzduší, poškození historických budov, kongesce). Proto se dopravní plánovači snaží zmírnit tyto problémy a přispět k udržitelnému rozvoji center měst. To vyžaduje důkladné plánování, výzkum a testování možností a komunikaci s podniky, obchody i přepravci.

Cílem této tematické skupiny je vytvořit skupinu expertů a praktiků, kteří budou sdílet svoje znalosti a zkušenosti z oblasti logistiky a přepravy zboží v městských oblastech a kteří se budou podílet na výměně zkušeností, organizování seminářů, exkurzí, studijních cest a informačních materiálů.

 

Co vše téma obsahuje (odborná podtémata)

- nové systémy přepravy zboží ve městě – založené na analýzách toků zboží, typů vozidel pro přepravu zboží, identifikace tras a časových plánů, charakteristik nakládky a vykládky zboží, specifické požadavky cílových skupin (podniků a obchodů). Dále detailní analýza silniční sítě, prostorových a právních/organizačních omezení. V návaznosti na výsledky těchto analýz následují doporučení, jak zvýšit efektivitu přepravy zboží,

- konzultace a komunikace s relevantními skupinami uživatelů.

 

Nejčastější opatření vhodná pro města

- sloučení dodávek zboží (logistická centra, sdílení vozidel, vytváření bloků pro obsluhu nákladními vozidly a podobná organizační opatření),

- centralizace míst a harmonizace časových plánů pro nakládku a vykládku zboží,

- využití nízkoemisních/bezemisních vozidel (vč. elektrických vozidel, ale i jízdních kol apod.),

- organizační opatření (omezení vjezdu nákladních vozidel apod.),

- využití informačních technologií (komunikace s dopravními operátory přes internet, interaktivní mapa na kalkulaci optimálních tras apod.).