Plánování pro udržitelné město aneb osm zásad pro plánování udržitelné mobility

Díky spolupráci s německou konzultační společností Rupprecht Consult GmbH, vám nyní můžeme představit osm zásad pro plánování udržitelné mobility v češtině a v atraktivní grafické podobě. Plakát ilustruje udržitelný plánovací proces pro dopravu v městském prostředí a je inspirován příběhy o úspěchu evropských měst, která zavedla plány udržitelné městské mobility (SUMP).

Zároveň plakát zahrnuje spoustu klíčových aspektů pro systém udržitelné mobility a ukazuje osm základních principů SUMP:

  1. Plánování udržitelné mobility ve funkční městské oblasti
  2. Spolupráce napříč institucemi
  3. Zapojení občanů a zainteresovaných stran
  4. Posouzení současného a budoucího plánování
  5. Určení dlouhodobých vizí a jasného plánu implementace
  6. Integrovaný rozvoj všech druhů dopravy
  7. Zajištění monitoringu a evaluace
  8. Zajištění kvality

Ke stažení v různých jazykových variantách také na webu ELTIS.

News: Plánování pro udržitelné město aneb osm zásad pro plánování udržitelné mobility