Pěší a cyklistická doprava

civinet_uvod_03

Narůstající využívání motorových vozidel (především osobních automobilů) vede k většímu znečištění ovzduší, hluku, dopravním zácpám a méně aktivnímu životnímu stylu. Chůze a jízda na kole (či další možnosti pohybu po městě jinak než motorovými dopravními prostředky, např. na skateboardu, kolečkových bruslích, koloběžce atd.) představují udržitelné druhy dopravy, které mohou nahradit některé cesty osobními automobily konané na krátké vzdálenosti. Evropská komise doporučila ve svých posledních dvou dopravních Bílých knihách (2001 a 2011), aby se tato tzv. „aktivní doprava“ stala podstatnou součástí plánování ve městech a byl na ni brán ohled již při tvorbě infrastruktury.

Pomáhat při zvyšování podílu pěší a cyklistické dopravy mohou propagační kampaně a poskytování informací, zlepšování infrastruktury a integrace těchto dvou druhů dopravy s hromadnou dopravou tak, aby se nabízela možnosti cestovat bez auta „od dveří ke dveřím“. Lidé se často rozhodují o dopravním prostředku na základě zvyku, proto je důležité zvyšovat povědomí o alternativách pomocí kampaní, seminářů a dalších aktivit.

 

Co vše téma obsahuje (odborná podtémata)

- Zvyšování bezpečnosti pěších a cyklistů,

- Cyklistická dopravní infrastruktura,

- Převážení jízdních kol v prostředcích hromadné dopravy,

- Poskytování „veřejných“ jízdních kol,

- Plánovače cest pro pěší a cyklisty.

 

Nejčastější opatření vhodná pro města

- výstavba cyklostezek a cyklopruhů,

- výstavba parkovacích zařízení pro jízdní kola,

- výstavba propojené sítě cyklistické infrastruktury (nestačí samostatné nepropojené části),

- úpravy autobusů pro přepravu jízdních kol,

- výstavba stanic pro veřejná jízdní kola,

- kampaně,

- vytvoření internetového plánovače cest po městě na kole / pěšky.