Veletrh URBIS SMART CITY FAIR a KONFERENCE CIVINET

Ve dnech 25. - 26. 4. 2018 se konala na brněnském výstavišti konference CIVINETu, v rámci probíhajícího veletrhu URBIS SMART CITY FAIR 2018.  Veletrh představil městům, obcím a dalším zájemcům koncepce „chytrých“ měst. Na akci vystoupila celá řada odborníků, například i odborníci z Gehl Architects. Součástí byla také unikátní výstava firem, na které se návštěvníci dozvěděli o nejnovějších trendech a řešení, jak uvést koncept smart city do praxe. Mezi vystavovatele samozřejmě patřilo rovněž Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., které návštěvníkům představilo kromě veškerých informací o instituci také smart technologie.

Na konferenci CIVINET se vystřídalo 12 prezentujících s tématy ve dvou blocích – nízkoemisní zóny a SUMP, SUMF a firemní plány mobility. Jednotlivé prezentace jsou dostupné na: http://www.civinet.cz/prezentace-z-akci/. Konference se zúčastnilo na osm desítek účastníků – zástupců českých i slovenských měst, kteří se zaregistrovali. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili. Budeme se těšit na setkání na dalších společných akcích.

20180425_105327Prezentace náměstka primátora Statutárního města Brna, pana Martina Andera na  téma: Studie proveditelnosti zavedení nízkoemisní zóny na území SMB, foto: M.Bajgart

Comments are closed.