Seminář Plánování městské mobility – novinky a trendy, 15. – 16.11.2018, Žilina

Město Žilina, síť měst CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s., a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., si Vás dovolují pozvat na seminář Plánování městské mobility - novinky a trendy, který se uskuteční v termínu 15. a 16.11.2018 v Žilině.

V rámci dopoledního bloku dne 15.11.2018 budou prezentována vybraná témata související s městskou mobilitou. Součástí odpoledního programu semináře bude prezentace a workshop, který povede zahraniční lektor Claus Köllinger z instituce FGM Amor, zaměřující se na udržitelnou mobilitu.

 Claus Köllinger působí v instituci FGM Amor již 14 let, kde se věnuje plánování udržitelné městské mobility se zaměřením na management mobility, výměnu zkušeností a lektorování. V poslední době byl v čele týmu odborníků v projektu URBACT CityMobilNet pro rozvoj SUMPů v 11 různých evropských zemích. V současné době se podílí na několika projektech, jako je CIVITAS PORTIS, je manažerem týmu v platformě ELTIS a zabývá se také novým inovačním projektem"Park4SUMP" v programu H2020 pro oblast managementu parkování a jeho roli při rozvoji městské mobility.

Ve večerních hodinách bude zajištěna společná večeře a doprovodný program. Následující den 16.11.2018 se společně vypravíme na dopolední exkurzi k vybraným opatřením pro udržitelnou mobilitu v Žilině a do sousedních Rajeckých Teplic.

Seminář je určen především pro komunální politiky a pracovníky městských úřadů, zejména odborů územního plánování, strategie a dopravy.

Účast na semináři je bezplatná, účastníci si hradí náklady spojené s cestovným, ubytování si zajišťuje každý individuálně. V rámci semináře bude zajištěno tlumočení.

Detailní program semináře / program seminára a registraci na je možné provést na: https://www.cdv.cz/seminar-planovani-mestske-mobility-novinky-a-trendy/

Vzhledem k omezené kapacitě semináře Vám doporučujeme se registrovat co nejdříve.

Budeme se těšit na setkání s Vámi.

Comments are closed.