Projekt LOW CARB a seminář 25.5. v Brně

V rámci projektu LOW CARB, který je zaměřen na nízko uhlíkovou mobilitu, se uskuteční dne 25. 5. 2018 seminář v Brně. Tématem semináře je "Regionální plánování udržitelné městské mobility ve funkčních městských oblastech: posílení kapacit pro snížení emisí CO2".

Účast na semináři je zdarma, proběhne v anglickém jazyce. 

Program semináře je k dispozici (v anglickém jazyce) zde: program semináře

Registrovat se na seminář můžete na odkaze:  https://www.eventbrite.com/e/low-carb-regional-sustainable-urban-mobility-planning-for-functional-urban-areas-improving-tickets-45518774881.

Projekt LOW-CARB je jedním z devíti projektů, které jsou v současné době financovány z programu Interreg CENTRAL EUROPE. Projekt podporuje spolupráci na tvorbě nízkouhlíkových strategií ve funkčních městských oblastech snižováním množství emisí CO2. Cílem projektu je zvýšit investice do hromadné veřejné přepravy, protože ta vysoce přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů v dopravě ve funkčních městských oblastech v zemích střední Evropy. Tohoto cíle je možné dosáhnout budováním kapacit v oblasti strategického plánování rozvíjejícího nízkouhlíkovou mobilitu a uskutečňováním pilotních akcí.

Seminář LOW-CARB umožňuje účastníkům výměnu znalostí a zkušeností v oblasti integrovaného plánování mobility s nízkým podílem emisí CO2. Seminář pomáhá rozvíjet znalosti k tvorbě koordinovaných řídících struktur ve funkčních městských oblastech. Výsledkem je lepší koordinace, spolupráce, plánování mobility a zavádění inovačních technologií, což přispěje ke snížení emisí a kongescí ve funkčních městských oblastech střední Evropy.

 

 

 

 

 

 
 

Comments are closed.