Ohlédnutí za konferencí CIVINETu

Ve dnech 23. 5. a 24.5. se konala v prostorech magistrátu města Olomouce třetí Česko-Slovenská konference CIVINETu na téma ,,Plány udržitelné městské mobility – aktuální témata‘‘.

První den konference byl členěn na jednotlivé bloky doplněné prezentacemi vystupujících účastníků. První blok byl zaměřen na Plány udržitelné městské mobility (PUMM) v ČR a Slovensku a jejich aktuální stav, následovala panelová diskuze zaměřená na podporu udržitelné mobility a PUMMy z pohledu resortů jednotlivých ministerstev (MMR – IROP-aktuální stav, MDV – PUMMy na Slovensku, MD – PUMM aktuální témata, MŽP – podpora čisté mobility).

20170523_095934

Odpolední blok se věnoval zkušenostem a možnostem měst z ČR a SR v rozvoji udržitelné městské mobility. Zástupci z jednotlivých měst (Přerov, Olomouc, Praha, Žilina) představovali své zkušenosti s plány udržitelné mobility, v případě měst Zlín a Žilina i s dopravními generely.

Závěrečný blok přešel od teorie k praxi, věnoval se problematice tvorby PUMM. Byl představen PUMM Olomouce z pohledu zpracovatele, problematika průzkumu dopravního chování jako zdroje dat pro PUMM a to, jak fungují dopravní modely v rámci PUMM.

V návaznosti na konferenci se 24. 5. konala Valná hromada CIVINETu. Paralelně pro účastníky konference probíhala exkurze do dopravního centra Semafor a cyklovyjížďka zaměřená na podporu cyklistiky na Olomoucku, zajištěná společností Rekola.

Jednotlivé prezentace jsou dostupné na těchto webových stránkách v sekci Prezentace z akcí.

Comments are closed.