Možnost stáží pro města a kraje v roce 2019 a 2020

Nabízíme zprostředkovanou informaci o výzvě k zapojení se do stáží v mentorských městech.

Pokud vaše město nebo kraj vytváří plán udržitelné městské mobility (SUMP)  nebo zavádí implementaci pilotních opatření pro nízkouhlíkovou mobilitu, máte možnost stát se jedním z 18 vybraných měst a krajů pro oblast Interreg Central Europa, kde se realizuje program LOW-CARB "Follower City". Vybraní zájemci budou mít příležitost načerpat znalosti, které jim budou poskytnuty na stáži v partnerských městech projektu LOW-CARB (v každém z nich je místo pro 2- 4 účastníky), účastnit se workshopů a otestovat si vhodné nástroje a navštívit místa, kde byl zahájen ukázkově pilotní provoz. 

Proč se zúčastnit?

- Zjistíte více informací z oblasti plánování udržitelné městské mobility ohledně opatření pro podporu nízkouhlíkové mobility ve veřejné dopravě vašeho města či kraje (prostřednictvím sdílení znalostí a zkušeností z dalších měst a krajů)
- Otestujete stav  vašeho SUMPu  pomocí nástroje pro samohodnocení SUMPů a obdržíte zpětnou vazbu o nejvhodnějších nástrojích, které jsou k dispozici v inventáři nástrojů pro SUMP
- Máte prostor pro rozvoj svých znalostí, bude zde možnost načerpání inspirací z inovativních pilotních opatření ve veřejné dopravě formou návštěv jednotlivých míst, kde lze získat praktické informace o plánování a provádění těchto inovativních opatření
- Získáte přístup k znalostem pro oblast nízkouhlíkové mobility, které nabízíme, včetně příslušné literatury, prezentací, kontaktů na odborníky v této oblasti atd.

Účastníkům budou uhrazeny náklady na cestovné a náklady spojené s pobytem, kromě toho je zde možnost poskytnutí podpory až do výše 2 000 EUR pro jednotlivé město či kraj. Pro registraci vyplňte prosím přiložené formuláře, které jsou k dispozici na: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/call-follower-cities-programme.html.

Návrhy musí být podány do 12. října 2018. Stáže budou probíhat od začátku roku 2019 do poloviny roku 2020. Zkušenosti můžete prostřednictvím stáží získat od mentorských měst na vybraná témata:

- Multimodální mobilní platforma (Lipsko, Německo)
- Plánování mobility na základě dat (Szeged, Maďarsko)
- Systém sdílené mobility (v jednání, bude upřesněno)
- Chytrá řešení pro e-mobilitu (Koprivnica, Chorvatsko)
- Mobilita jako služba: mobilní služby na vyžádání (Skawina, Polsko)

Do přihlášky uveďte město a důvod, proč máte o konkrétní téma a město zájem. 

Kontaktní osoba: Sarah Frimmel 

Email: sarah.frimmel@l.de

Více informací naleznete na: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/call-follower-cities-programme.html

Comments are closed.