MHD bude v Litoměřicích od května zdarma

Zavedení bezplatné MHD

Zastupitelstvo města Litoměřice schválilo zavedení městské hromadné dopravy zdarma. Motivací bylo zlepšit stav životního prostředí ve městě a zdraví obyvatel. Od zavedení bezplatného jízdného si město slibuje zvýšení počtu cestujících využívajících MHD a úbytek automobilů lidí využívajících auta k cestě po městě. Chystá se také změna koncepce povozu MHD. Dvě stávající autobusové linky by mohlo doplnit zavedení dvou nových linek, které by nově obsloužily obchodní centrum Na Soutoku a Kaufland a nasazením menšího vozidla na autobusovou linku by byla zajištěna obsluha Mírového náměstí v centru města. V přípravě je otevřené výběrové řízení na nového dopravce.

Provozní náklady

Město na provoz MHD každoročně doplácí. V roce 2017 celkem 4,4 milionu korun (vybrané jízdné činilo jeden milion korun, celkové náklady dosáhly 5,4 mil. Kč), za rok 2016 se jednalo o částku 3,8 mil. (vybrané jízdné činilo 1,1 milionů korun a celkové náklady 4,9 mil. Kč), v roce 2015 město doplácelo 3,1 mil. (vybrané jízdné činilo 1,2 milionu Kč, celkové náklady 4,3 mil. Kč). Z uvedených čísel je zřejmé, že výběr jízdného, stejně jako počet přepravených osob, v průběhu posledních třech let klesal a celkové náklady rostly (počet přepravených osob byl v roce 2015 celkem 227 132 cestujících, v roce 2016 celkem 222 285, v roce 2017 celkem 213 049 cestujících). 

Zdroj: https://www.litomerice.cz/aktuality/6881-dobra-zprava-mhd-bude-od-kvetna-v-litomericich-zdarma.

Comments are closed.