Habitat III: Úvahy nad výstupy – městská mobilita

V říjnu 2016 se sešlo na třicet tisíc představitelů ze 167 zemí světa ve městě Quito v Ekvádoru na konferenci Organizace spojených národů na téma Bydlení a udržitelný rozvoj - známý pod názvem Habitat III. Cílem bylo přijít s výstižným, předvídavým, komplexním a akčně zaměřeným výsledným dokumentem. Tím je Nová městská agenda, která stanovuje globální standardy pro úspěšná opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst a také přehodnocuje dosavadní způsob, jakým je možné řídit správu měst a zlepšovat prostředí měst.

Městská mobilita hraje velkou roli v přeměně měst, proto je třeba myslet na to, jak udělat města lepšími místy pro život a práci. Celá řada doprovodných akcí, které se zaměřovaly na městskou mobilitu, napomohla k tomu, že Nová městská agenda přijatá dne 20. října 2016 uznává úlohu bezpečné a udržitelné městské mobility při plnění celosvětových problémů souvisejících s rychle rostoucími městy.

Dokument klade důraz na integraci plánů mobility do městských a územních plánů. Dokument také podporuje rozvoj udržitelných politik v oblasti dopravy a mobility ve městech (na celostátní i regionální úrovni), vytváří a rozšiřuje stávající finanční nástroje a posiluje interakce mezi městy a venkovem včetně návaznosti měst na venkovské oblasti, což vede k posílení trvale udržitelné mobility. Zaměřuje se hlavně na městskou mobilitu, shromažďuje města a sídla, které podporují plánování v reakci na demografický vývoj a podporují investice do udržitelné, bezpečné a přístupné městské mobility pro všechny.

Vlády jednotlivých států se shodly na tom, přijmout, implementovat a prosazovat politiku a opatření aktivně podporující a prosazující bezpečnost chodců a cyklistů a zdůraznění přednosti podpory bezpečné a zdravé cesty do školy pro děti.

8

Nová městská agenda také ustanovuje klíčovou souvislost s procesem lokalizace - nebo se snaží přijít na to, jak lokálně realizovat nové cíle udržitelného rozvoje. Nedávno vydaná zpráva říká, že investice do udržitelnějších a ekologičtějších dopravních systémů jsou rozhodující pro rozvoj sociálního a hospodářského vývoje, které pomohou dosáhnout nových cílů udržitelného rozvoje. I přesto není Nová městská agenda zlomovým mezníkem, jak mnozí doufali.

"Od Nové městské agendy se čekalo, že nabídne konkrétní pokyny pro užití nových cílů udržitelného rozvoje. Bohužel se tak nestalo, nový dokument neobsahuje postupy, jak toho dosáhnout a jak tyto cíle předložit, realizovat a monitorovat na národní i místní úrovni", řekl Gino Van Begin, generální tajemník ICLEI - Místní vlády pro udržitelný rozvoj.

"Chcete-li použít program jako nástroj pro řešení mnoha problémů souvisejících s prolínáním problematiky urbanizace a vývoje, musí být obsahově převeditelný do smysluplného plánu pro udržitelný rozvoj měst".

Brzy nastane dvouletý cyklus jednotlivých kroků, ve kterých budou vlády jednotlivých států rozhodovat o tom, jak sledovat a hodnotit pokrok v Nové městské agendě. Až po tomto hodnocení bude zřejmé, zda přinesl Habitat III skutečný a očekávaný úspěch.

Van Begin říká, že by Nová městská agenda měla stanovit směr pro koordinaci zavedení globálních rámců napříč všemi úrovněmi státní správy. Popisuje také několik důležitých aktivit, které mohou místní vlády přijmout, aby tak získaly nasměrování k provádění nových cílů udržitelného rozvoje a nové městské agendy.

"Musíme položit základy pro přijetí udržitelného místního rozvoje, již dlouhou dobu se vedou série rozhovorů o tom, jak je přijmout", řekl Van Begin. "Máme na to dva roky. Nesmíme tuto příležitost promarnit".

Zdroj: http://www.eltis.org/content/habitat-iii-reflections-outcomes-urban-mobility?utm_medium=email&utm_campaign=Eltis%20Mobility%20Update%20November%202016&utm_content=Eltis%20Mobility%20Update%20November%202016+CID_e8af003e8f8c4c4b2327295eb9aebe11&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Habitat%20III%20reflections%20on%20the%20outcomes%20for%20urban%20mobility.

No Comments Yet.

Leave a comment