Automatizace dopravy na silnicích sloužící městské a regionální politice

Celkem 450 odborníků na mobilitu z celé Evropy i mimo ni se sešlo na konci roku 2016 v Rotterdamu na výroční konferenci sítě evropských měst a regionů Polis, aby diskutovali na téma městské a regionální mobility. Místní a krajské samosprávní orgány vyzývají k většímu porozumění této problematice, neboť automatizovaná silniční doprava může mít pozitivní dopad na prostředí měst.

"Budoucnost nastane mnohem rychleji, než si mnozí myslí. Podstatou již není jen myšlenka automatického řízení. Je to o tom, na jakých místech by myšlenka automatizace dopravy měla v našich městech probíhat. Uvažujme o tom, jaké jsou naše požadavky na automatizovanou dopravu v našich městech", řekl hlavní řečník Philippe Christ při závěrečném plenárním zasedání s názvem "automatizace ve městech: příležitost či hrozba?".

Konference na plenárním zasedání svedla dohromady místní samosprávy, automobilový průmysl, zástupce výzkumu, evropské a mezinárodní instituce s cílem prozkoumat, v jakých směrech mohou automatizovaná vozidla přinést městům užitek a co je pro to třeba udělat.

"Mít automatizované služby, včetně služeb sdílení, přebírání cestujících veřejné dopravě, to se zdá být noční můrou měst. Automatizovaná kyvadlová doprava však vyplňuje mezeru v rámci služeb a může znamenat skutečný rozdíl. Musíme investovat do infrastruktury a zejména do politiky", uvedl profesor Adriano Alessandrini z Univerzity ve Florencii. Alessandrini koordinoval projekt EU CityMobil2, který byl pilotním projektem pro obslužnost měst automatizovanými minibusy v sedmi evropských městech.

Pomocí on-line hlasovacího nástroje byl účastníkům konference předložen návrh pro veřejnou dopravu, která se jeví jako nejvhodnější adept pro přechod na plnou automatizaci, dále pak společná mobilita a služby v oblasti doručování zásilek.

"Při plánování automatizace v dopravě je stále nejprve nutné stanovit, jakou úlohu v ní sehrají lidé. To, jak chceme, aby město s automatizovanou dopravou vypadalo je určeno především lidmi. Automatizace má za úkol zlepšit služby pro lidi", řekl Philippe Christ z ITF / OECD.

"Nejprve musíme provést rozsáhlé zkoušky na veřejných komunikacích ještě před tím, než učiníme rozhodnutí, jaká opatření máme přijmout, aby se předešlo případným negativním dopadům", řekl Liam Breslin z Generálního ředitelství pro výzkum a inovace Evropské komise". Musíme pochopit, co by se mohlo stát ještě předtím, než rozhodneme o tom, jaké předpisy potřebujeme".

"Jako vláda neseme zodpovědnost za provádění předpisů kolem dopravy, které naši obyvatelé využívají. Není tu však zatím neděje pro automatizaci. Musíme rozšířit naše aktivity", říká Connie Bieze, ministr pro infrastrukturu, ekonomiku a životní prostředí z provincie Gelderland v Nizozemí.

Zdroj: http://www.polisnetwork.eu/publicnews/1285/48/2016-Polis-Conference-calls-for-road-automation-to-serve-city-and-regional-transport-policy.

No Comments Yet.

Leave a comment