Načerpejte inspiraci pro management parkování

Parkovací politika je ožehavé a nepopulární téma. Nicméně pro (udr)žitelná města je důležitá a nevyhnutelná, protože vyhovování požadavkům lidí s automobily na pohodlné, dostupné a pokud možno i laciné parkování pouze podněcuje obyvatele a obyvatelky k dalšímu využívání a pořizování aut. Což ve svém důsledku problém neřeší, nýbrž cyklí a prohlubuje. Nezapomínejme na to, že auto je v pohybu průměrně jen 4 % času, zatímco 96 % stojí zaparkované.

Podmiňovat vzhled uličního prostoru nárokům na parkovací místa je v mnoha ohledech také nespravedlivé. Veřejný prostor by měl sloužit všem včetně lidí, kteří automobily nevlastní.

Jak si úspěšně poradit s managementem parkování přibližuje nová příručka z dílny Park4SUMP. Ke stažení také v českém překladu.

News: Načerpejte inspiraci pro management parkování