Management mobility
(řízení poptávky po dopravě)

civinet_uvod_02

Management mobility, česky také řízení poptávky po dopravě. Představuje doplněk technických a infrastrukturních opatření, díky němuž lze dosahovat udržitelné mobility na místní, národní a evropské úrovni – prostřednictvím sady tzv. „měkkých opatření“.

Management mobility je poměrně nový přístup, který se nicméně rychle rozvíjí v rostoucím počtu evropských zemí. Cílem koncepce managementu mobility (MM) je podporovat udržitelnou dopravu a snižovat objem individuální automobilové dopravy prostřednictvím změny postojů a chování cestujících.

 

Co vše téma obsahuje (odborná podtémata):

-     Tvorba integrovaných plánů mobility,

-    Personalizované informační kampaně pro jednotlivé cílové skupiny,

-    Spolupráce státní správy s firmami na tvorbě politik a předpisů,

-    Otevření center mobility.

 

Nejčastější opatření vhodná pro města

-    plán udržitelné městské mobility (např. v britském Darlingtonu prokazatelně vedl ke zvýšení počtu cest na kole a snížení objemu IAD),

-    informační balíčky o mobilitě pro nové obyvatele města (ve švýcarském Curychu a Thunu či belgickém Hasseltu),

-    plány mobility pro firmy, nemocnice, univerzity a školy (francouzský Toulouse, britský Brighton, velké společnosti v Londýně a několika nizozemských městech, rakouský Graz),

-    parkovací politika (Kodaň).