Konference CIVINET: „Smart řešení v mobilitě“, Ostrava

Síť CIVINET Česká a Slovenská republika a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Vás zvou na konferenci CIVINET na téma ,,Smart řešení v mobilitě‘‘. Konference nabídne širokou škálu témat pro zástupce měst, krajů a odborníků ze soukromých společností, akademické sféry a neziskových organizací.

Konference nabídne širokou škálu témat pro zástupce měst, krajů a odborníků ze soukromých společností, akademické sféry a neziskových organizací. Smart mobilita jako jeden z principů udržitelného rozvoje umožňuje využitím správných moderních technologií zlepšení kvality života v městských aglomeracích. Společně diskutujme o tom, co se u nás i v zahraničí daří, inspirujme se ukázkami dobré praxe a vyhodnoťme, jaká témata je třeba v našich městech rozvíjet. Bližší informace naleznete v přiloženém programu.

Odborná exkurze do Krakova - odborná exkurze nabídne dva dny inspirace a poznatků v tématu parkovacího managementu města Krakova. Bližší podrobnosti naleznete v programu exkurze (bude zveřejněn začátkem září).

Informace ke konferenci

Konference se uskuteční v prostorách Moravskoslezského inovačního centra v Ostravě - Pustkovci. Účastníci si zajišťují a hradí sami dopravu do místa konference. Účast na konferenci je pro členy sítě CIVINET bezplatná, pro ostatní je zpoplatněna částkou 1000 Kč. (pro účastníky ze Slovenska činí vložné 40 €). Vložné lze zasílat na číslo účtu: 107-1130770227/0100 spolu s informacemi o plátci pro vystavení účetního dokladu.

Těšíme se na Vaši účast!