Kdo jsme

tym  tym2

CIVINET Česká a Slovenská republika představuje síť měst, regionů a dalších partnerů věnujících se tématu udržitelné mobility z České a Slovenské republiky. Zprostředkovává dobrou praxi z oblasti udržitelné dopravy, která byla testována a realizována vybranými evropskými městy v rámci programu „CIVITAS“. Program CIVITAS za dobu své existence podpořil již více než 800 inovativních a přenositelných řešení ve více než 60 městech.

CIVINET Česká a Slovenská republika nabízí partnerství všem subjektům, které se aktivně zabývají udržitelným dopravním plánováním a mají zájem své potřeby i zkušenosti sdílet. Je také prostředníkem pro zapojení a komunikaci s národními vládami a Evropskou unií.

CIVINET je sítí měst se širokým záběrem a jako jediná síť v ČR a SR pokrývá celou oblast udržitelné, čisté a energeticky efektivní městské dopravy. Speciální pozornost pak věnuje následujícím tematickým kategoriím:

  • Integrované plánování
  • Veřejná hromadná doprava
  • Řízení poptávky po dopravě
  • Cyklistická a pěší doprava
  • Čistá vozidla a paliva
  • Logistika a přeprava zboží
  • Parkování

Průřezovým tématem pro roky 2014 – 2016 je integrované dopravní plánování a tvorba Plánů udržitelné městské mobility (tzv. SUMP).