Jak se stát členem

Pokud máte zájem stát se členy CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s., zašlete nám prosím:

  • vyplněnou přihlášku,
  • deklaraci zájmu stát se členem CIVINET,
  • další doklady prokazující rozhodnutí příslušného orgánu žadatele  stát se členem CIVINET (v případě obcí/měst výpis usnesení rady nebo zastupitelstva o pověření osoby zastupovat město/obci a výpis usnesení zastupitelstva o schválení podání žádosti o členství).

Dopis a další náležitosti prosím zašlete na sekretariát CIVINET:
Sekretariát CIVINET ČR a SR
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
a také na e-mailovou adresu zbynek.sperat@cdv.cz a michal.bajgart@cdv.cz. 

Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky Valnou hromadou CIVINET na svém nejbližším jednání. Členství vzniká přijímaným členům okamžikem zaplacení členského poplatku ve výši schválené řídící radou pro daný rok.

CIVINET - přínosy a služby pro členy, jak se stát členem

Členství v CIVINETu

Dokumenty ke členství v češtině

Přihláška řádného člena

Přihláška přidruženého člena

Deklarace zájmu o členství

Dokumenty ke členství slovensky

Prihláška riadneho člena

Prihláška pridruženého člena

Deklaracia záujmu o členstvo