Evropská komise vydala Strategii udržitelné a chytré mobility

News: Evropská komise vydala Strategii udržitelné a chytré mobility

9. prosince představila Evropská komise strategický dokument, jehož úkolem je naplňování závazků Zelené dohody pro Evropu v oblasti dopravy, respektive mobility. Spolu s dokumentem byl publikován i Akční plán na následující čtyři roky zahrnující 82 opatření.

Hlavním cílem v sektoru dopravy plynoucím z Dohody je snížení emisí do roku 2050 o 90 %, a to díky smart řešením, konkurenceschopnému, bezpečnému a dostupnému dopravnímu systému.

Na městskou a příměstskou udržitelnou mobilitu je v Akčním plánu zaměřeno šest opatření, všechna jsou pro roky 2021 a 2022. Týkají se jednak nárůstu cestujících na železnici, dále revize městského mobilitního balíčku z roku 2013, vytvoření akčního plánu pro nulové znečištění ovzduší, vody a půd a revize standardů kvality vzduchu a redukce hlukového znečištění. Pro následující rok je naplánován také vznik příručky pro bezpečné užívání prostředků mikromobility.

Celý dokument ke stažení zde.

Akční plán ke stažení zde.