Sledujte s námi cestu České republiky k čisté mobilitě

Česká republika pokračuje v cíli zvýšit počet elektromobilů a automobilů na alternativní paliva na českých silnicích skrze aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility. Síť CIVINET ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., bude na tomto místě zveřejňovat informace a aktuální analýzy vozidlového parku a infrastruktury, díky nimž může každý sledovat rozvoj čisté mobility v Česku i v Evropské unii. Níže uvedené informace jsou členěny jak z pohledu EU, detailněji pak v rámci České republiky. Data budou pravidelně aktualizována Centrem dopravního výzkum>u, v. v. i., ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Analýza složení vozidlového parku v návaznosti na Národní akční plán čisté mobility je k dispozici zde.Chcete se dozvědět více?
Podrobné informace naleznete v tiskových zprávách Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

2021

2020

2019

2018