Category Archives: Nezařazené

Konference CIVINET v Bratislavě spojená s exkurzí do Vídně, 24. 4. a 25. 4. 2019

Síť měst CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s., a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., si Vás dovolují pozvat na 5. výroční Česko-Slovenskou konferenci CIVINET: Ohlédnutí se za první generací plánů udržitelné městské mobility. Konference se koná dne 24. 4. 2019 v Bratislavě, dne 25. 4. 2019 bude následovat exkurze do Vídně. Akce je určena…
Read more

Aktualizace databáze inspirativních dopravních řešení

Od ledna je zveřejněna aktualizovaná databáze inspirativních dopravních řešení, která se skládá z několika kategorií. Databáze slouží jako inspirace pro jednotlivá města, která chtějí řešit konkrétní situaci a chtějí se inspirovat na příkladu jiného města, které již danou problematiku řešilo. Za přispění do databáze a její rozšíření chceme poděkovat všem zástupcům jednotlivých měst v České…
Read more

Možnost stáží pro města a kraje v roce 2019 a 2020

Nabízíme zprostředkovanou informaci o výzvě k zapojení se do stáží v mentorských městech. Pokud vaše město nebo kraj vytváří plán udržitelné městské mobility (SUMP)  nebo zavádí implementaci pilotních opatření pro nízkouhlíkovou mobilitu, máte možnost stát se jedním z 18 vybraných měst a krajů pro oblast Interreg Central Europa, kde se realizuje program LOW-CARB "Follower City".…
Read more

Seminář Plánování městské mobility – novinky a trendy, 15. – 16.11.2018, Žilina

Město Žilina, síť měst CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s., a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., si Vás dovolují pozvat na seminář Plánování městské mobility - novinky a trendy, který se uskuteční v termínu 15. a 16.11.2018 v Žilině. V rámci dopoledního bloku dne 15.11.2018 budou prezentována vybraná témata související s městskou mobilitou. Součástí…
Read more