Daily Archives: 5.10.2018

Možnost stáží pro města a kraje v roce 2019 a 2020

Nabízíme zprostředkovanou informaci o výzvě k zapojení se do stáží v mentorských městech. Pokud vaše město nebo kraj vytváří plán udržitelné městské mobility (SUMP)  nebo zavádí implementaci pilotních opatření pro nízkouhlíkovou mobilitu, máte možnost stát se jedním z 18 vybraných měst a krajů pro oblast Interreg Central Europa, kde se realizuje program LOW-CARB "Follower City".…
Read more