Prezentace z akcí

 • SEMINÁŘ K VYBRANÝM TÉMATŮM SUMP, Hradec Králové 11. - 14. 6. 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1. Úvodní prezentace CIVITAS PROSPERITY

2. Nástroj pro simulaci scénářů SUMP, E.Dani

3. Veřejný prostor - Tepelné ostrovy ve městech, P.Struha

4. Veřejný prostor v Hradci Králové,M.Maštálka

5. Využití veřejného prostoru, I.Rotaru

6. Komunikace a zapojení stakeholderů v Sint Niklaas, C.Hanssens

7. Komunikace a zapojení stakeholderů v Sint Niklaas,C.Hanssens

8. Komunikace a zapojení stakeholderů v SUMP, P.Auwerx+C.Hanssens

9. Politické a interní záležitosti, P_Auwerx, C_Hanssens

10. Politické a interní záležitosti, Sint Niklaas, C_Hanssens

 • CIVINET - 4. ČESKO – SLOVENSKÁ KONFERENCE ,,NÍZKOEMISNÍ ZÓNY'' a ,,SUMP, SUMF A FIREMNÍ PLÁNY MOBILITY '', Brno 25. - 26. 4. 2018
 1. Nízkoemisní zóny - úvodní prezentace, CDV, Zbyněk Sperat
 2. Nízkoemisní zóny z pohledu legislativy ČR,MŽP,Jana Šestáková
 3. Studie proveditelnosti zavedení nízkoemisní zóny na území Statutárního města Brna, SMB, Martin Ander 
 4. Zavedení nízkoemisní zóny ve městě Písku, CDV, Roman Čampula
 5. Aktivity mesta Žilina na podporu nízkouhlíkovej mobility+aktivity projektu SOLEZ, Mestský úrad v Žilině, Luboš Slebodnik
 6. Dobrá evropská praxe nízkoemisních zón a jejich technologická podpora, SOLEZ, Zuzana Švédová
 7. SUMP, SUMF a firemní plány mobility - úvodní prezentace, CDV, Zbyněk Sperat
 8. Plány udržitelné městské mobility - pohled MD ČR a vztah k OPD, MD ČR, Michal Ulrich
 9. Aktuálna situácia plánov mobility na Slovensku, MD SR, Vladimír Tóth
 10. Inštitucionálny plán udržatelnej mobility pre Mestský úrad v Banskej Bystrici, Mesto Banská Bystrica, Andrea Štulajterová
 11. Mobility management for companies and municipalities, Austrian Energy Agency, klimaaktiv mobil, Willy Raimund
 12. Město a jeho bariéry, Liga vozíčkářů, Adam Erben

 

 • Exkurze ,,Drážďany - inspirativní dopravní řešení a dopravně plánovací přístupy'', Drážďany, Německo 24. - 25. 10. 2017

1. Základní informace o městě z pohledu dopravy a mobility, Margit Haase

2. SUMP Drážďany, Kerstin Burggraf

3. Dopravní model města, Joachim Rietschel   

    Dopravní model města - překlad, Joachim Rietschel

4. Mobility management, Kerstin Burggraf

 • CIVINET - 3. ČESKO – SLOVENSKÁ KONFERENCE ,,PLÁNY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY - AKTUÁLNÍ TÉMATA'', Olomouc 23. - 24. 5. 2017
 1. PUMM aktuální témata, MD, p.Sedmidubský
 2. Praktické zkušenosti z naplňování SUMP v ČR, CDV, v. v. i., p.Sperat
 3. SUMPy na Slovensku, MDV, SR, p.Tóth
 4. IROP - aktuální-stav, MMR, p.Vlček, p.Kubeš
 5. Městská agenda pro EU + PUM, MMR p.Kubeš, p.Vlček
 6. Podpora čisté mobility, MŽP p.Kepka
 7. Platforma městské mobility, CDV, v. v. i., p.Martinek
 8. Dobrodružství plánu udržitelné mobility, Přerov, p.Horký
 9. Plán udržitelné městské mobility, Olomouc, p.Luňáček
 10. Polaď Prahu, plán udržitelné mobility Prahy a okolí, p.Mach
 11. Územní generel dopravy + plán udržitelné mobility Žilina, p.Slebodnik
 12. Generel dopravy města Zlín, p.Říha, p.Kočí
 13. PUMMO z pohledu zpracovatele, CDV, v. v. i.,p.Tögel, p.Sperat
 14. Průzkumy dopravního chování jako zdroje dat, CDV, v. v. i., p.Tögel
 15. Dopravní modely v SUMP, CDV, v. v. i., p.Ondráčková